Các thủ tục lãnh sự


Thủ tục về Hộ chiếu:

- Thủ tục cấp đổi hộ chiếu
- Thủ tục xin cấp hộ chiếu Việt Nam từ hộ chiếu tị nạn
 

Thủ tục về Hộ tịch:

- Thủ tục đăng ký khai sinh
- Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú
- Thủ tục đăng ký nhận Cha, Mẹ, con
 

Thủ tục về Hôn nhân

- Thủ tục đăng ký kết hôn
- Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kết hôn
 

Thủ tục về Quốc tịch:

- Thủ tục xin thôi Quốc tịch
- Thủ tục xin trở lại Quốc tịch Việt Nam
 

Thủ tục về Miễn thị thực

- Thủ tục cấp giấy miễn thị thực
 

Thủ tục Chứng thực - Công chứng

- Chứng thực - Công chứng
- Hợp pháp hoá lãnh sự
- Giấy ủy quyền
- Hợp đồng ủy quyền

Để biết thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ với Kim Nguyên theo số điện thoại 089 - 5384 9640, hoặc Email visa@kim-travel.de, hoặc nhắn tin Whatsapp/Viber 0152 2692 0159.
 

Home | AGB | Impressum | Datenschutzerklärung | Über uns | Kontakt
Schillerstraße 37, 80336 München       
Tel.:                 +49 - (0)89 - 5384 9640
Fax:                 +49 - (0)89 - 5384 9642
Whatsapp/Viber: 0152 2692 0159 (nur Textnachrichten)