Kiểm tra giao dịch


Nhập số Rechnungsnummer của quý khách (thí dụ: CA12345) để kiểm tra số tiền đã dược phát cho người thân chưa.Quý khách cũng có thể liên hệ qua số Hotline tại Việt Nam của Ngân hàng Đông Á: (+84) 932 394 439 hay (+84 8) 3938 2130 để hỏi thông tin giao dịch cho số tiền của mình.

Home | AGB | Impressum | Datenschutzerklärung | Über uns | Kontakt
Schillerstraße 37, 80336 München       
Tel.:                 +49 - (0)89 - 5384 9640
Fax:                 +49 - (0)89 - 5384 9642
Whatsapp/Viber: 0152 2692 0159 (nur Textnachrichten)