Chuyển tiền về Việt Nam


Chuyển tiền về Việt Nam qua công ty Kim Nguyên: nhanh chóng - hợp pháp - bảo đảm.

Quý khách có thể chuyển tiền qua nhà bank hoặc online banking mà không cần đến công ty Kim Nguyên. Có dịch vụ phát tận nhà, người thân tại Việt Nam nhận EUR hoặc Đồng Việt Nam.

Hóa đơn chuyển tiền về Việt Nam (Rechnung) có đóng dấu của công ty Kim Nguyên có thể dùng để xin lại thuế cuối năm (Steuererklärung).
Xem thông tin về chuyển tiền tại đâyHome | AGB | Impressum | Datenschutzerklärung | Über uns | Kontakt
Schillerstraße 37, 80336 München       
Tel.:                 +49 - (0)89 - 5384 9640
Fax:                 +49 - (0)89 - 5384 9642
Whatsapp/Viber: 0152 2692 0159 (nur Textnachrichten)