miễn thị thực


Thủ tục và các mẫu đơn đề nghị cấp miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Đơn đề nghị cấp giấy miễn thị thực:

 Kể từ ngày 01.09.07 nhà nước Việt Nam sẽ cấp giấy miễn thị thực cho người gốc Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài.

Home | Service | AGB | Impressum | Über uns | Kontakt | Reiseberichte | Jobs

Kim Nguyen - Vietnam Tours               Kim Nguyen Facebook

Schillerstraße 37, 80336 München       
Tel.:                 +49 - (0)89 - 5384 9640
Touranfrage:  +49 - (0)89 - 5384 9641  
Fax:                 +49 - (0)89 - 5384 9642
Whatsapp/Viber: 0152 2692 0159