miễn thị thực


Thủ tục và các mẫu đơn đề nghị cấp miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

Đơn đề nghị cấp giấy miễn thị thực:

 Kể từ ngày 01.09.07 nhà nước Việt Nam sẽ cấp giấy miễn thị thực cho người gốc Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài.

 "Giấy miễn thị thực có giá trị trong thời hạn 5 năm, được sử dụng để xuất nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần không quá 90 ngày. Những Việt kiều đã về nước có nguyện vọng ở lại Việt Nam lâu hơn thời gian quy định có thể xin gia hạn thêm thời gian lưu trú. Khi về nước, Việt kiều chỉ cần mang hộ chiếu nước ngoài cùng với giấy miễn thị thực là có thể ra vào các cửa khẩu Việt Nam.

Home | AGB | Impressum | Datenschutzerklärung | Über uns | Kontakt
Schillerstraße 37, 80336 München       
Tel.:                 +49 - (0)89 - 5384 9640
Fax:                 +49 - (0)89 - 5384 9642
Whatsapp/Viber: 0152 2692 0159 (nur Textnachrichten)